W celu złożenia reklamacji poniższy formularz należy własnoręcznie wypełnić oraz podpisać. Następnie można go dostarczyć:

- elektronicznie w formie skanu na adres e-mail office@frei-light.com,

- pocztą tradycyjną przesyłając oryginał na adres Producenta:

FREI Tomasz Frej

ul. Hutnicza 3/1009

81-212 Gdynia

- dostarczyć osobiście na wyżej podany adres.

W przypadku konieczności dokonania naprawy towaru należy go wysłać na wskazany wyżej adres Producenta.

Formularz reklamacyjny